Tokyo Apartment (English):Tokyo Apartment (English)

Top Page > W03 Kagurazaka > JAPT. Kagurazaka MAP and ACCESS

JAPT. Kagurazaka MAP and ACCESS

Map

JAPT. Kagurazaka : 8-3 Higashi-enokicho, Shinjuku-ku, Tokyo

Access

5 min. walk to Subway Tozai-Line Kagurazaka sta.
17 min. walk to JR Chuou-Line Iidabashi sta.

Posted by ICHII PRP : July 16, 2008

Inquiry

inquiry 050-5538-9772

ICHII Akihabara International department

0422-76-3676

ICHII Kichijoji International department