Find Your Home (Shinjuku-ku, Tokyo)

Search conditions

66部屋中 10~18建物を表示

JAPT. Shinjuku 2

¥ 120,000 / month
 • 20.13 m²
 • Shinjuku st. 10 min walk
 • 1R
 • 2002.07

JAPT. Shinjuku 2

¥ 140,000 / month
 • 25.54 m²
 • Shinjuku st. 10 min walk
 • 1R
 • 2002.07

JAPT. Shinjuku 2

¥ 125,000 / month
 • 21.39 m²
 • Shinjuku st. 10 min walk
 • 1R
 • 2002.07

JAPT. Shinjuku 2

¥ 115,000 / month
 • 19.13 m²
 • Shinjuku st. 10 min walk
 • 1R
 • 2002.07

JAPT. Shinjuku 2

¥ 142,000 / month
 • 23.83 m²
 • Shinjuku st. 10 min walk
 • 1R
 • 2002.07

JAPT. Shinjuku 2

¥ 140,000 / month
 • 28.01 m²
 • Shinjuku st. 10 min walk
 • 1R
 • 2002.07

JAPT. Kagurazaka

¥ 120,000 / month
 • 21.62 m²
 • Kagurazaka st. 5 min walk
 • 1K
 • 2008.04

JAPT. Kagurazaka

¥ 120,000 / month
 • 21.25 m²
 • Kagurazaka st. 5 min walk
 • 1K
 • 2008.04

JAPT. Hatsudai

¥ 120,000 / month
 • 21.21 m²
 • Hatsudai st. 6 min walk
 • 1K
 • 2005.12