Find Your Home (Shinjuku-ku, Tokyo)

Search conditions

105部屋中 10~18建物を表示

JAPT. Shinjuku 2

¥ 110,000 / month
 • 18.55 m²
 • Shinjuku st. 10 min walk
 • 1R
 • 2002.07

JAPT. Shinjuku 2

¥ 105,000 / month
 • 17.49 m²
 • Shinjuku st. 10 min walk
 • 1R
 • 2002.07

JAPT. Shinjuku 2

¥ 115,000 / month
 • 19.69 m²
 • Shinjuku st. 10 min walk
 • 1R
 • 2002.07

JAPT. Shinjuku 2

¥ 115,000 / month
 • 19.35 m²
 • Shinjuku st. 10 min walk
 • 1R
 • 2002.07

JAPT. Shinjuku 2

¥ 120,000 / month
 • 20.89 m²
 • Shinjuku st. 10 min walk
 • 1R
 • 2002.07

JAPT. Shinjuku 2

¥ 105,000 / month
 • 17.14 m²
 • Shinjuku st. 10 min walk
 • 1R
 • 2002.07

JAPT. Shinjuku 2

¥ 120,000 / month
 • 20.13 m²
 • Shinjuku st. 10 min walk
 • 1R
 • 2002.07

JAPT. Shinjuku 2

¥ 140,000 / month
 • 25.54 m²
 • Shinjuku st. 10 min walk
 • 1R
 • 2002.07

JAPT. Shinjuku 2

¥ 125,000 / month
 • 21.39 m²
 • Shinjuku st. 10 min walk
 • 1R
 • 2002.07